Bestyrelsesmøde 28-06-2019

Mødedeltagere: Tim Petersson; Kristina Friis-Hansen; Jan Thers; Svend Mathiasen Knud A. Hansen Afbud: Tina Borges Klaus Engell 1 Ingen yderligere punkter til dagsordenen blev fremført Hjertestarter Installationen af hjertestarteren er fuldført som planlagt inden for...

Bestyrelsesmøde 27-09-2017

Tilstede : Jan Knud,Irene Kristina Hanne Svend Kurt Dagsorden Økonomi: Knud gennemgik det nye Økonomisystem – ved alle udbetalinger m.m. altid 2 underskrifter på. Nets betaling tjekker Knud, har fået lavet en manual. Nye beboer på Ingridsvej 12 .Hanne har afleveret...

Bestyrelsesmøde 14/6-2017

Møde i Grundejerforeningen Bigården afholdt hos Knud 14/6 2017. Gennemgang af referatet fra Generalforsamlingen : Knud fortsætter som formand Irene overtager Kasserer posten Hanne fortsætter som sekretær Jan er ansvarlig for de grønne områder Affald : Jan kontakter...