Bestyrelsen

Formand

Knud A. Hansen – Email: kahejby@gmail.com

Kasserer

Kristina Friis-Hansen – Email: Stinna79@hotmail.com

Øvrige bestyrelses medlemmer

Tim Petersson – Email: kontakt@timpetersson.dk

Jan Thers – Email: jbthers@gmail.com

Klaus Engell – Email: engell400@gmail.com

Suppleanter

Tina Borges – Email: tinaborges76@gmail.com

Svend Matthisen – Email: svendmatthisen@live.dk

Henvendelser omkring oplysninger vedr. grundejerforeningen i forbindelse med køb og salg af ejendomme skal altid ske til formanden.