Bestyrelsen

Formand

Knud A. Hansen – Email: kahejby@gmail.com

Kasserer

Kristina Friis-Hansen – Email: Stinna79@hotmail.com

Øvrige bestyrelses medlemmer

Tim Petersson – Email: kontakt@timpetersson.dk

Svend Matthisen – Email: svendmatthisen@live.dk

Klaus Engell – Email: engell400@gmail.com

Suppleanter

Marie Pfeiffer: – Email: mariepfeiffer@hotmail.com

Henvendelser omkring oplysninger vedr. grundejerforeningen i forbindelse med køb og salg af ejendomme skal altid ske til formanden.